Prohlášení o nakládání s osobními údaji

 

Výběrové řízení:

Nákup technologie zpracování sladké kukuřice

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace k podání nabídek

Nadepsání obálky

Vzor titulní strany nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Základní kvalifikační předpoklady

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Telefonní čísla:

  • Ředitel: Ing. Vladimír Mazuch tel: 606 720 751
  • Ekonomický úsek: Jaroslava Poláchová 602 957 937
  • Agronom: František Kopka tel.: 777 752 390
  • Pozemky: Ing. Radim Indrák tel.: 601 360 418

Datum poslední úpravy: 1.11.2020

Kontakt
agromoravia@agromoravia.cz
Agromoravia, a.s.
Anenská 1006
69155 Moravská Nová Ves
IČ 25342479 DIČ CZ25342479